Skola och Religion 

Det som i dag är bystuga har tidigare varit en skola. Läs mer här på adressen 407...

I Bönhuset eller Missionshuset har titigare också varit söndagsskola. Läs mer här på adressen 602...

Elever i andra klass vid Mockfjärds folkskola år 1896