Husen visas i slumpmässig ordning. Alla hus finns inte med.

Olika fotografer.