Bröttjärna 8:20 Före detta tvättstugan

Tvättstugan byggdes mellan år 1949 och 1951 och drevs som en andels förening.

Den första som var ansvarig för tvättstugan var Jocke Sundin gift med Anna Rossel, därefter ”Gir” Olle Engström, efter honom Lilly Engström (Koppar Eriks Lilly) och till sist Märta Lundgren född Ohlnèr.

Tvättstugan upphörde med sin verksamhet 30 november 1972.

I tvättstugan fanns bl.a. ett badkar, då det inte var vanligt med bad möjligheter i hushållen på -40 och -50 talet så fungerade tvättstugan även som badhus.

Andra exempel på inventarier:

1 st. Tvättmaskin

1 st. Fläkttork

2 st. Gnughoar

1 st. Kallmangel

2 st. Blötvagnar (finns i stallet hos Martina & Martin Fridleifer)


Byggnaden är i dag förfallen och skall rivas. Även dammen som är betydligt äldre är förfallen och tömd på vatten.

När dammen är anlagd vet ingen, men den finns på gamla kartor från början av 1800 talet och användes i början av 1900 talet somkraft källa för bl.a. en stampkvarn, där man tillverkade vadmalstyg.

Området nedanför dammen kallas ännu för ”Stampens”.

Och enligt Erik Reijer fanns även en sädeskvarn vid dammen.Vadmal

Vadmal var ett tjockare vintertyg av varp och inslag av ull, som användes innan bomullen kom.


Efter vävningen blev tyget stelt och svårhanterligt, varför det stampades i en vadmalsstamp.


Stampen drevs med vattenkraft d.v.s. ett vattenhjul överförde en pendelkraft till en träklubba, vilken stampade tyget på en sten under vattenbegjutning, vilket gjorde att tyget blev mjukare.


Bilder är från 2008