Bröttjärna 132   (Säl 13:28)

Ägare:

Stefan Eldmarker (Lundin)

Erik Lind med fru Kerstin

Bilden från 2008

Söndagsskola

Bilden från 1983