Ägare:

Sonja Englund.


Titigare:

Söder

Familjen Söder Persson emigrerade till Amerika omkring 1930. De kom aldrig tillbaka till Sverige, så gården började förfalla under åren som gick. 1966-67 fick Hans Englund som gift sig med Sonja i granngården kontakt genom bekanta i Deluth USA med Erik Söder Persson som bodde i den staden. Hans skickade foton av det fallfärdiga huset och undrade om han fick köpa det. Erik Söder Persson tyckte att det var bra om en ung familj tog hand om huset.

Så Hans och Sonja fick köpa huset. Hans renoverade huset och gjorde även en utbyggnad till nuvarande utsende. Den 15 april 1968 flyttade familjen in med sina tre barn,Veronica, Kenneth och Vivianne.


Bröttjärna 485 (7:16) "Söders gård"

Erik Mattson

Bilden är från 2008

Bilden är från 1983