Bröttjärna 448  (16:51)   "Sme Pers"

Ägare:

Lars-Erik Aspeström och Ulla Ljungberg


Tidigare:

Smedgäres Andersson

"Smed pers"


 Smed Per Persson f 1853 i Sähl D-1934 gift med Brita Ersdotter f 1854 D1905 Gifta 1883.

 

Smed Anders Persson f 1892 i Sähl D1928 gift med Hök Anna Olsson f 1901 Västtjärna Gagnef D 1991. Gifta 1922. 

Barnen: 

Ingeborg Andersson     f 1923 D1959

Anny        "                 f 1925 D2013 

Gunnar    "                  f 1926 D2015 

Erik          "                 f 1928 D2003 

Alla födda i Brötjärna. 

Anna Persson blev änka 1928. Då stod hon ensam med 4 små barn och jordbruket i 12 år. Hon hade dock några drängar och hjälp av Eklunds på Holan och Edit Lööv. En mycket arbetsam kvinna. "Smeper" Anna fick börja sticka sina vantar och sockor i väldigt tidig ålder då hennes mor dog. Skulle alltid ha något i händerna och stickade tills hon var nära 90. 

Hon gifte om sig 1940 med Olof Olsson f 1888 i Viken Hälsingland D 1981. 

Han hade arbetat en tid före giftmålet som dräng hos henne. Därmed fick han heta Smedper Olle. Även han en driftig man. 1945-46 byggdes huset ut till nuvarande byggnad. 

De fick en son tillsammans Arne Olsson f 1941.

Bilden från 2008

Bilden från 1983

Ingeborg Andersson

Anna född Olsson, gift Andersson.

Olivia Andersson, gift Wallin, Bäsna.

Anny Kristina Andersson, gift Wikman, Dala-Floda.

Anders Gunnar Andersson.

Erik Gottfrid Andersson Aspeström.