Ägare:

Ann-Marie Hellman


Historik:

Emil Hellman

Bröttjärna 487 (14:38)

Bilden är från 2008

Bilden är från 1983