Ägare:

Sune Löf

Bröttjärna 449  (16:12)   "Liss Erikes"

Johan Lööv

Bilden från 2008

Bilden från 1983