Ägare:

Sune Löf

Bröttjärna 449  (16:12)   "Liss Erikes"

Johan Lööv

Edit Andersson föddes i Canada och kom till Sverige som 1 åring. Hennes föräldrar kom troligen från Ersholn i Mockfjärd. Hon arbetade som piga hos "Smedpers" Anna i grangården och träffade då troligen sin blivande man (Joel Lööv).

Bilden från 2008

Bilden från 1983