Lite historik om Holarna och Stängsla

Lite historik över Holan


Någon gång på 1820-talet byggde Petters Mats Ersson sig en stuga härpå Holan, då var det en skogshol (skogbeväxt bergknalle) därav namnet Holan. Stugan blev senare riven för att lämna plats för ett stall och lada, en stenkällare med valvat tak är det enda som finns kvar efter nybyggarna.

Petters Mats Ersson var född i Brötjärna år 1795 3/7, avliden 1887 2/11. Hans hustru Brita Persdotter född i Sähl år 1803 2818, avliden 1890 22/5. Mats och Brita ingick äktenskap 1826, de fick 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. Dotter Kerstin avled vid ett års ålder, dottern Karin gifte sig med Högsved Lars Persson i Bröttärna. Dottern Anna gifte sig med Liss Mats Persson på Heden. Sönerna Erik, Per, Lars byggde sig var sin gård härpå Holan.

Erik född år 1829 2/12. Olsson Linnea är ättling efter Erik.

Per född år 1839 19/9. Sandin Mats är ättling efter Per.

Lars född år 1842 13/7. Lindkvist Per-Erik är ättling efter Lars.

Lars som var yngst av bröderna hyste sina föräldrar på deras äldre dar.

I en gammal psalmbok, som tillhört Liss Mats Eriksson ensam, Mockfjärd o Brötjärna, har på försättsbladet skrivits:

"Den som denna bok och läser och förstår, den som denna bok själer eller på något sätt tager den ifrån mig, han skall i 8 dagar äta halm och hö, på 9 dagan på galgen död, han skall föras utför helvetets trapp på och havande på sig en brädkappa.

Avskrivet 29/1 1985 av Alma Hagerg

Boken äges idag av Bröd., Sandin på Holan.

HOLAN OCH STÄNGSLA.

Två mindre byklungor, nordväst om Brötjarna, som ligger på ömse sidor om järnvägen Repbäcken-Björbo.

Holan, som är en förkortning av Svedjeholen, beyggdes före 1890. Det var Petters Mats Ersson med sönerna Erik,är och Lars som började bebygga Holan.

Det första huset byggdes nästan på den plats som Linnea och Rune Olsson nu har sitt hus Det revs 1930 och blev bagarstuga hos Erik Aspenström i Brötjärna.

Alla bröderna Matsson byggde sina hus i närheten av varandra.


STÄNGSLA. (det gamla STÄNGSLEN)

Stängsla, den andra byklungan utanför Brötjärna, bebyggdes första gången i början på 1860 av Jans-Jan Persson från Säl. Av denna bebyggelse, som låg vid nuvarande järnvägsövergången finns ingenting kvar.

Jans Jan Persson greps, som många andra 'i Brötjärna, av Amerikafebern, sålde sina hus på auktion och med familjen gjorde han sällskap med Duf Jan Natssen till det hägrande landet i väster.

Den andra som byggde på Stängsla var troligen Per Ersson-Lind. Bebyggelsen har därefter utökats med ytterligare tre-fyra hus, för att idag omfatta ca 10 gårdar


NÅGOT OM BYGGNADER PÅ "HOLAN", nedtecknad av Alma Hagberg.

Till vänster om vägen inne i skogen, när Holan börjar att synas, står en smedja, börjar att bli förfallen

En bastu har stått litet närmare vägen, men åt nedtagen.

En hölada har stått vid vägen på samma sida vid infarten till Lundbergs gård. Blev nedtagen 1979. Flyttades till Säl på Kailas och Bo-Åkes Erikssons gård (Norströms Olles). Ägare till ladan var Lovisa Engströms, då den stod här på Holan.

En brunn har funnits i vägkanten, mot Lundbergs gård, Hinkstången slog ner inne på deras gård, med en tyngd på (kloss). Brunnen var gemensam för Holan. Brunnen fylldes med jord av järnvägen 1949 sen en svår olycka hände på järnvägsövergången. Eskil Danielsson körde med motorcykeln ihop med tåget. Järnväsövergången blev då upprustad med bl.a. bättre sikt.

En trösklada med Vandringshjul stod nere åt Lögnäsåkern till på Lundbergs gård. Blev nedtagen i mitten av 1960. Uppsattes i Säl till sommarvilla i Vålänget.

En lada tillhörande Målar-Danielssons i Brötjärna stod litet nere på skogen vid vänster sida av vägen, snett nedanför Sjöbergs uthus.

Längre ner efter vägen mot åkern står två lador. En tillhör "Hansesolles" = Olle Ihlis . Den andra ladan tillhör Erik Aspenström, längst ned mot åkern.

1 st "Stenkälla" finns där vid ladan.

Boken, Säl och .Brötjärna. Två gamla byar Brötjärna och Säl. sid 155 står följande:

Holan finns på Petters Peres gård (Lundbergs) en grå och väl bibehållen lada från 1600-talet samt i närheten av den ett lika gammalt och mycket välbyggt stophärbre på Petters Larses gård.