Tôrje (Torget på bröttjemål)

Denna skylt är nytillverkad.

Här var förr en naturlig samlingsplats för gammal och ung och format som ett torg. En trevägskorsning omgiven av Brändgården, Stenes, Reijers och Engströms. De numera försvunna Engströms uthus och de två härbrena utgjorde ena sidan av torget. Hur länge som platsen har kallats ”Tôrje” vet ingen i dag.

Här kom bönderna på morgonen från södra delen av byn med mjölk-krukorna till mjölkpallen som var placerad i backen bredvid härbrena. Mjölkbilen som hämtade krukorna på morgonen vände på torget och återkom på eftermiddagen med de tomma krukorna. Då de som lämnade och hämtade krukorna träffades kunde det bli väldiga diskussioner, framför allt gällande olika politiska åsikter, då det fanns flera olika partisympatier bland gubbarna. Och ofta mitt bland gubbarna stod ”Koppar” Anna Engström gestikulerande. Hon var en fronfigur på torget.

Men det var även en samlingsplats för byns ungar som lekte där, ofta kurragömma och gärna gömde sig för de vuxna mellan härbrena. För de äldre ungdomarna var det en träffpunkt när de skulle ut och roa sig.