Bröttjärna byamän 

Man kan antaga att det redan när de första  familjerna bosatte sig i Bröttjärna, fanns en organisation för att lösa gemensamma uppgifter och eventuella tvister.

Tyvärr har inte vi som arbetat med by dokumentationen funnit några dokument/protokoll från första halvan 1800-talet och tidigare.

Men det finns säkert dokument från den tiden om man söker på de rätt ställena.


”Bröttjärna Byamän” är namnet på den organisation (ekonomiska förening) som ända in till mitten av 1900-talet, hanterade byns angelägenheter.

På bystämman beslutades också vem som skulle vara ”Byuppsyningsman” (ordförande).

I dag heter föreningen ”Bröttjärna Väg & Vattenförening” och är en ekonomisk förening.

Under 1900-talet bildades flera föreningar som skildes från Byamännen, det var t.ex. Tröskföreningen, Tvättstugeföreningen, Frysföreningen, Tjurföreningen och Bystugeföreningen o.s.v.


De första dokumenten om Bröttjärna byamän som finns i byns förvar är från ”Lagaskifte” år 1847.


En återkommande punkt på mötena i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var fördelningen av ansvar för underhållet av byns gärdsgårdar och grindar.

Det fanns bara kring byn ca. 5,5 km gärdsgård och många av gårdarna hade även fäbodar där det skull byggas och underhållas gärdsgårdar.

Var tionde år upprättades en ny fördelningslängd, som fastställdes vid Gagnefs tingslag. Fördelningslängden på varje hemman var noga utmät på decimetern.

Vid mötet den 18 maj 1951 beslutades att gärdsgårdarna skulle läggas ner.


En annan återkommande punkt var då som nu vägunderhåll, även vägunderhållet var fördelat på hemmana. Större arbeten som nya väg sträckningar och broar lades ut som entreprenader.