Bröttjärna 430  (13:11)

Ägare:

Karl Erik Reijer, Janne Johansson hyr


Tidigare:

Elllen Rosell


För länge sen stod ett hus på Hilmer Rosells gård (Kalle Reijers), det var kanske på 1920-talet. Det kallades för Majas. Majas mor tjänstgjorde som barnmorska i byn.

Bilden från 2008

Bilden från 1983