Brändstuggu 

Ett bidrag till Brötjärna bydokumentation rörande den så kallade Brändstuggu i Brötjärbuan.

Under tiden då traditionellt fäbodbruk bedrevs, d.v.s fram till i början av 1900-talet ägdes stugan av familjen Mats Hansson, med gårdsnamnet Bengts, vilket på 1850 - talet ändrades till gårdnamnet Bränd.

Fastigheten har numera fastighetsbeteckningen GagnefBrötjärna 1:20 med den å tomtmarken befintliga gamla fäbodstugan samt uthusbyggnader. Nu gällande fastighetsbeteckning har registrats efter en rad ändringar genom Lantmäteriets fastighetsinskrivnings försorg.

Då det s.k. Storskfiet slufördes - 1817- innefattandes stugans tomtmark under fastighetsbeteckningen Gagnef Brötjärna 1.1.

Hitintills har inga arvsskfteshandlingar påträffats som klagör ägarerefördelningssituationen närmast före överlåtelsen till en köpare utanför släkten. Representant för ättlingarna till släktgrenen, som uppenbarligen stod för äganderätten till fastigheten vid överlåtelsetilifället, var Erik Brändhagen, hemmahörande bland Bränd Hans Mattssons ättlingar.

Lagfaren ägare (2 015- 02-16) till "Brändstuggu" är: Carlsson, Marika Jenny Agneta Lönnroth, Stockbyvägen 5, 18278 Stocksund.