Översiktskarta Bröttjärna, Holarna,  

 Bröttjärnabodarna, Vilmora