Bröttjärna 445  (11:5)   "Steenes"

Huset ägs av Erik Reijer d.y. dödsbo från och med 2005 och hyrs ut. Huset benämns som ”Steenes”


Den ursprungliga stugan uppfördes 1xxx av Petters Anders Larsson Steen (soldatnamn)  och Anna Steen (född Bengts Anna Matsdotter, dotter till Bengts Mats Matsson och Målar Kerstin Ersdotter.

En syster till Anna var gift med Erik Reijer d.ä., båda systrarna bosatte sig vid föräldragården, där av två fastigheter på gården.

Till huset hör ett mindre fähus och härbre (gammalt 1700 ?) som är flyttat till Sven Reijers gård, adress 477.


Anders Steen var född i Högberget Mockfjärd den 1872-05-09, död 1953.

Anna Steen var född i Bröttjärna den 2/8 1874 och död 1915.

De fick sex barn Signe, Linnea, Elsa, Astrid, Anna och Verner.

De hade en eller två kor och några getter i den lilla lagården. 


Anders gifte sedan om sig efter att han blivit änkling 1920 med Elin Dahlgren (gift Berg)  född 1887 i Bröttjärna, som också hon var änka.

De fick ett barn, Eivor.


Anders Steen var finsnickare och begravnings-entreprenör. Han hade sin verkstad på hällan nedan för husen mot Sählsvägen. Han hade även en visningslokal med skyltfönster vid byvägen, där man kunde beskåda kistorna.

Det var folk i byn som inte ville gå förbi där på kvällarna när det var mörkt, sägs det.

Han var under en period, som så många andra i byn, tvungen att arbeta i Stockholm.

Han var verksam med snickeriet och begravnings-tjänsten fram till sin död.


Hans andra fru Elin som var starkt religiös och nykterist, tillätt inte Anders att dricka sprit, men han gömde då sprit i kutterspånet i botten på likkistorna.

Då viste han att hon inte vågande vara nära dessa.


Bilden från 2008

Bilder från 1983

Anders Steen

Elin Steen född Dahlgren

Eivor Steen