Ägare:

Per-Erik Rågfeldt.


Bröttjärna 472 (6:41)

Bild från 2019

Ingrid och Bertil Rågfeldt