Vägbron 

Vägbron som går över Bröttjärnaån (nedanför busshållplatsen) var tidigare en genuin stenbro. Den ersattes senare av en modernare vägtrumma.