Bröttjärna 453  (15:3, 15:11)

Boende


Göran och Solgerd Kosjanov

Bilden från 2008

Bilden från 1983