Bröttjärna 204  (14:16)   "Liss eller Söderlunds Mannes"


Ägare:

Martina Fridleifer som köpte gården av John Ihlis.

Enligt gammalt kallades  gården för Söderlunds Mannes.

Huset byggdes av ? xxx Sass?


Bilder från 1983