Bröttjärna 639  (10:4)

Bild från 1983

Carina Classon

Veronica Classon

Sven Erik Haglund

Eva Haglund

Cristina Homman

Huset har ägts av Sven-Erik och Eva Haglund Stockholm, son och dotter till Erik och Ruth Haglund. Huset är i dag sålt (2017) som fritids-/rivningshus.


I oktober år 1942 köpte  Erik och Ruth Haglund en tomt slogmark belägen vid Grågsmyrholn (i dag kallad Kråkholn) öster om Bröttjärsjön. Det började bli för trångst uppe vid pappan Anders gård (”Haglunds” adress 475 nuvarande ägare Arne Ohlnèr).

En uppskattad lokal byggmästare Albert Lekare åtog sig uppgiften och satte igång i november samma år uppgiften att bygga ett hus. På grund av kriget uppstod en del svårigheter att anskaffa byggnadsmaterial och temporärt stördes också bygget av inkallelse perioder. Stommen till huset bestod av timmer från ett nedtaget hus i Djurås trakten. Avsikten var att nyttja det som liggtimmer men på grund av delvis dålig kvalitet kom det att nyttjas stående.

Efter som huset är i två våningar med separata kök och att det rådde bostadsbrist och krigstider, hyrdes övervåningen i början ut till några Norska och Danska familjer med flyktingstatus. Bla. Solveig Stamnes, familjen Dehn och Claus Haugnoss från Mellhus i Norge. Där efter ersattes hyresgästerna av folk med anknytning från orten, bla. Nils och Bojan Homman med barna Christina, Christer och Anders, Helge och Ingrid Trum och familjen Törnblom. Uthyrningen ersattes sedan av mera släkting och bekantskaps relaterade boende aktiviteter under ferier och sommaren.

Erik far Anders var född på ”Haglunds gården” nr.80(adress 475) i övre delen av byn.


Bild från 1950-talet

Bilder från 1940-talet