Ett axplock tidningsurklipp av Rolfinos uppträdanden 

Borlänge Tidning 1948

1959 i Mockfjärd

Expressen 1948

Borlänge Tidning 1954

Detta är bara ett litet axplock av alla spaltmetrar som har skrivits om Rolfino.

Expressen 1954