EMIL TJÄDER ( TJÖDUR-EMIL)

Mannen som arbetade på "Folks undergång".

I närmare 80 år kom Emil Tjäder, Brötjärna, att verka som skomakare. Han var bördig från en gammal skomakarsläkt. Även hans far Tjäder Erik

Andersson, var skomakare. Fadern som var bördig från Lindans by i Gagnef, kom till Brötjärna i samband med sitt äktenskap. Efter föräldrarnas död kom Emil att förvärva fädernesgården. Emil kan berätta hur han mins hur syskonen samlades enskilt för att komma överens om det pris de skulle begära av Emil för gården.

"Jag minns inte nu vad jag betalade, säger han vid undertecknads samtal med honom i mars 1969, men jag kommer ihåg att jag betalade 500 kronor mer än vad de begärde."

Ett bevis så gott som något på den sammanhållning som gällde.

En (säger en) månad i hela sitt liv har Emil ägnat åt annat arbete än skomakeri, och det var då han i ungdomen tog tjänst vid det pågående järnvägsbygget 1 Mockfjärd. Järnvägen invigdes 1905.

Emil drev under många år en betydande verksarihet med upp till 5-6 anställda. Emils tre bröder Erik. Anders och Axel blev även de framgångsrika skomakare i Mockfjärd. På bilden är Emil 86 år och fortfarande verksam. Han skulle bli 90 år.

Gustav Lundh

Ps. Emil brukade skämtsamt säga att han "arbetade på folks undergång."

Ds