Bröttjärna 447  (11:11)   "Reijers"

Huset ägs av Erik Reijers dödsbo.


Gården köptes av Rismas Mats Andersson (från Sähl) av Bengts Per  Lars på 1800 talet. Rismas Mats Andersson var far till Erik Reijer d.ä. och farfar till Erik Reijer d.y.

Syskonen Rismas från Sähl var sju bröder och två systrar, bl.a. Rismas Mats, Erik Engström, Ris Lars, Ris Per (Nordanholn), Anders Blomkvist (Backen) och en av systrarna gifte sig Hedin.


Bilden från 2008

Bilden från 1983