Bröttjärna 450  (16:9)  "Hyttsvemases"

Ägare:

Anbritt Eriksson dödsbo


Tidigare:

Garp Sven Annbritt Eriksson

Hyttsvemases

Bilden från 2008