Personligheter 

Rolfino, som Rolf Homman kallade sig som trollkonstnär. Rolfino var en mycket duktig trollkonstnär och han kunde också hypnotisera.

Läs mer på adress 499...

EMIL TJÄDER

Mannen som arbetade på "Folks undergång".

I närmare 80 år kom Emil Tjäder, Brötjärna, att verka som skomakare. Han var bördig från en gammal skomakars-läkt.

Läs mer på adress 603...

Astrid Ohlner

Född 1929 i Bröttjärna en flicka som fick namnet Astrid fick som 5-åring barnförlamning (polio).

Läs mer om Astrid på adress 446...

Alrik Hansson

Född i Bröttjärna 1916 - död 1992


Hans stora intressen var fotografering, sång och musik.


Läs mer här...


Erik Sandback tillverkade fioler ock var även spelman. Erik Sandback var född 1910 och avled 1992. Han hann med att tillverka ett femtiotal fioler.

Läs mer på adress 114...

EN MÄRKLIG MAN I BRÖTJÄRNA: PER SANDBERG.


Han var från barndomen lam i båda benen, men oaktat detta lyte var han urmakare, skollärare, organist och körledare.

Läs mer här...

Olle Homman, Konstnären och hembygdsforskaren.

Läs mer här...

"Blind-Emil" ett musikgeni

"Blind-Emil", "Majorns Emil", "Jans-Mases Emil", så kallades han av sina bekanta.

Läs mer på adress 484...