Sandback familjen.

Sandback Erik Ersson byggde sin stuga på Stängsla 1932-1936 och flyttade med hustru och sonen Erik in vid nyåret 1936, sonen Anders missade flytten på grund av en lasarettsvistelse.

Sandback Erik Ersson pensionerades ifrån sin tjänst vid järnvägen 1936. För att få sysselsättning på fritiden tillverkade han harvar (höräfsor) när höet skulle räfsas ihop på åker och äng tillverkningen skedde för hand med yxa, hyvel, kniv av träsorten rönn det är den mest passande sorten att göra harvar av.

Sönerna Erik och Anders har arbetat inom olika yrken Erik med trä och Anders med cyklar från sin ungdom därefter som cykelreparatör vid 113 i Falun till sin pension.

Erik jobbade som modellsnickare i Domnarvets järnverk. Efter förfrågning av bagaren Per Lundin om han inte skulle flyttav hem till Mockfjärd och arbete på en snickerifabrik där det behövdes kompetent personal, tillverkningen var dalakistor och fina mahognybåtar (senare Mekaniska) snickerifabrikören var ifrån Venjan. Tyvärr lades fabriken ned, det blev för hård konkurens ifrån större tillverkare.

Eriks andra arbetsplats blev i fabriken bakom IOGT där det under krigstiden tillverkades kol till gengasbilarna,senare blev det fönster och dalakist tillverkning när bilarna kunde köra på bensin. Tredje arbetsplatsen för Erik blev Elementhus där var han allt i allo på snickeriet fram till sin pensionering 1977.

Under sin fritid ägnade han åt snickeri otaliga är de bord, hörnskåp, väggskåp, fioler och leksandsstolar som var hans specialitet. Erik tillverkade även en specialmodell av leksandsstolen med stoppad sits som blev en finrumsstol. 50 - 60 stycken leksandsstolar har Erik tillverkat till gammelgården alla stolar är gjorda av björk.


Musik var ett stort intresse. Som fiolspelman ställde han upp till majstångdresningar på ett flertal platser. Hans hustru Anna som körde bil fick skjutsa runt. Erik byggde sin egen fiol även fioler på beställning utfördes. Torktiden på virke till fioler var cirka 1 år i ett egentillverkat specialskåp med en varmvattensberedare inbygd som värmekälla.


Fioler som Erik Sandback tillverkat

Sandback Erik 2 st. den ena byggd 1985, den andra inte desainad

Pers Per 2 st. byggda 1951, 1978

Höjer Lisbet 1965 renoverad 1976

Osendorf Ulla 1976

Norin Peter1978 - 1979

Andersson Erik (Lissdaniels) 1979

Nises Erik1982

Westman Erik 1983

Hansson Siv 1984 nr: 38

Persson Jöns Olle 1985 nr: 41

Hindrikes Gustav

Dragsten Herbert

Amberg Mats fru


 Erik Sandback 

Uppgift saknas när bilderna är tagna