Huset har tidigare ägs av Ellen Jonsson Mockfjärd. Huset användes som fritidshus. Nuvarande ägare Bengt Danielsson som uppfört en förrådsbyggnad och en sågbyggnad där.


Huset byggdes av Per-Erik xxxxxx (Trost Lisas son) någon gång på slutet av 1960 talet.


Bröttjärna 637  (10:7, 10:8)