Ägare:

Mattias Englund och Evelina Lindström


Tidigare:

Nils-Olov Lövstrand.Albin och Valborg Nordlund köpte huset av Sundell från Stockholm, som haft det som sommarbostad, byggnads år 1940.

År 1951 flyttade familjen in i huset vid Lilla Susberget.

Familjen bestod av Valborg, Albin, Sonja, Nils-Olov och Lars-Ove, söner till Valborg samt  Anna Lövstrand mor till Valborg.


Bröttjärna 483 (13:29)  "Lilla Susberget (Sundells)"

Bilden från 2008.

Bilden från 1983.