Storskifteskarta fastslagen år 1816 omritad version