Ägare:

Pär Berglund


Tidigare:

Peo och Nanny Zetterdahl

Ragna Andersson

B Tolö

Anders och Britta Lundgren

Erik Tjäder


Ragna Andersson född Homman dotter till Ragnar Homman.

Huset har bebotts av bl.a. Anders och Britta Lundgren (Petters släkt)  och Erik Tjäder med fru.

Bröttjärna 426  (5:19)    "Liss Mases" eller senare "Tjäder Eriks"

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Brev från tidigare ägaren Ragna Andersson.


Egentligen vet jag inte så mycket om stugan bakåt i tiden, men den är rätt gammal det vet jag. Åke Hjort var med och fixade en ny grund till huset på 1940-talet, så innan dess hade det väl så gott som stått på backen.

Arne och jag köpte huset av B. Tolö 1980, innan dess hade Tjäders bott där.

I boken ”Från källorna till havet” delen med Mockfjärd och Gagnef finns en bild av en farstukvist som påstås vara från stugan innan den blev ombyggd. Vet ej om det stämmer, det står Liss Mases förstukvist under bilden. Men jag har också hört att någon Lundgrens Britta bott där. 1990 fick jag en almanacka med bilder tagna av Ludvig Ohlnèr, på första sidan är det en bild av några by-kullor, dom står i backen nedan för stugan, stugan skymtar i ovan kanten av bilden.


M.V.H. Ragna Andersson


Verandan innan ombyggnad.

Bilden från 1920.

Bilder från 1983