Bröttjärna 626  (12:4)   "Stor Larses eller Hjort Annas"

Bilden från 2008

Ägare:

Per-David Marits


Tidigare:

Storlars Anna Hjort


Gårdens benämning Stor Larses.

Gården ägs av Per-David Marits som köpte den efter Storlars Erik Hjort år 1983.

Det nuvarande huset byggdes upp av Eriks mor Storlars Anna Hjort år 1933, det sattes upp på samma plats som det gamla huset som tjänat ut.

På gården finns en lada med nedre våningen från 1600-talet. Stora ladan som sitter ihop med ladugården kommer ”Olssons/Lindgrens” nedanför ”Möras backe”.

En broder till StorLars Anna som kommer från gården är Massas Erik Hed. Han flyttade till övre byn ”Massas” gården, nuvarande ägare Sven Reijer.