Sveriges trollkarlar 

Rolfino (Rolf Homman) 1934, Mock-järd, artist, P, SMC 1965 (förtjänst-tecken). 1948 gav Rolf Homman sin första trolleriföreställning. 1951 hade han blivit Rolfino och gav sig ut på turné. Suggestionsmästare blev han efter att ha sett Marthelli i aktion. Idag är Rolfino den ende kvarvarande av alla experimentalpsykologer som så flitigt reste runt på mitten av 1900-talet och gav suggestionsföre-ställningar. 1975 blev Rolfino profes¬sionell och han levde på att trolla och suggerera folk i tolv år. Estradhypnos är ju förbjuden och Rolfino har anmälts flera gånger. 1976 och 1978 frikändes han, men 1981 blev det 800 kronor i böter. Reklamen som alla tidningsartiklar efter detta gav var dock värd betydligt mera... Numera utför Rolfino sina suggestions-experiment endast i slutna sällskap och där är det inte förbjudet, men mestadels är det trolleriprogram som Rolfino framför tillsammans med sin fru Margaretha.


Källa:


Sveriges trollkarlar


av Christer Nilsson