Bröttjärna 216   (Säl 11:4)   "Smepärs"

Boende


Torbjörn Hanses

Bilden från 2008

Bilden från 1983