Anhalten 

Anhalten

Västerdalsbanan byggdes i början av 1900-talet mellan Falun och Björbo. Järnvägen invigdes i december 1905. I samband med byggandet av järnvägen byggdes en anhalt (Station) på Heåkern med tillhörande banvaktarbostad och uthus med plats för ko och gris.

Erik Sandback Ersson född 1876-07-31 kom ifrån byn Hyttkvarn i Leksand, han ingick i ett arbetslag som förman under bygget av järnvägen. När järnvägen var klar blev Erik banvakt på sträckan med tillhörande station Heåkern. Där bodde han med sin fru Kerstin som kom från Västgärde i Rättvik och sönerna Erik och Anders. Kerstin skötte hemmet samt eldning och biljettförsäljning på den lilla anhalten. De flyttade till Stängsla 1936.

År 1934 lades anhalten ner på Heåkern, varvid anhaltshuset flyttades till Stängsla. Karin Lind skötte där biljettförsäljningen tills anhaltshuset såldes och flyttades där ifrån i mitten av 1960-talet. Men banvaktarstugan på Heåkern fanns kvar till år 2005, men nu är tyvärr allt jämnat med marken, så även den vackra stenbyggda källaren.