Bröttjärna 429  (7:4)

Ägare:

Margareta Lydén


Tidigare:

Trost Olle Larsson

Sven-Erik Lisbeth Höjer 

Axel och Ester Homman

Bilder från 1983

Axel Homman

Elisabeth Norling

Kalle Norling

Stig Homman

Anders Dahlgren

Bilden från 1938