Bröttjärna 425  (6:21)  "Petters Anderses"

Ägare:

Sven-Olof och Anneli Ramsell


Tidigare:

Olle Westman

Anders Larsson

Lind Erik Matsson, Smed Karin Andersdotter


Lillstugan:

Sven-Olof och Anneli Ramsell


Tidigare:

Olle Westman

Viola Larsson

Lindell

Bilder är från 2008

Bilder från 2002

I bakgrunden syns huvudbyggnaden innan den byggdes om.