Bröttjärna 605  (22:4)  "Stampens"

Ägare:

Lars Ohlnér


Tidgare:

Viveca Thylén-Lindblom

Gir Engström

Bilden från 2008

Bilder från 1983