Bröttjärna 623  (12:14, 24:15)

Ägare Bengt Danielsson.


Byggdes av ”Målarns” Albert och Elsa Danielsson född Holmgren år 1947.

Albert var född 9/3 1907 och död 24/9 1968, Elsa född 24/9 1911 och död 20/6 1951.

Efter Alberts död 1968 ägde Börje och Margot Danielsson huset till 1986, då Bengt och Kerstin Danielsson född Lindström köpte det.

Det lilla härbret som står på Börje och Margot Danielssons fäbodgård i Sähl har stått bredvid den stora stenen vid nuvarande uteplats.


Bilden från 2008

Bilden från 1983

Bilden från 1948