Storskifteskarta fastslagen år 1816 

STORSKIFTESKARTA fastslagen år 1816