Klövers skär 

Namnet Klöver kommer troligen från ett soldatnamn.

En soldat vid namn Klöver som tillsammans med andra soldater från orten deltog i Norska kriget, däribland en Söder.

Han var rädd och Klöver lugnade då honom med orden: "Håll däg bak mäg  du, så fri ja däg för kulon!" Så tog han emot fiendens kulor i sin bösspipa och sköt ut dem igen. Han sades vara Mockfjärds styvaste trollgubbe och dessutom en storfiskare.

Kanske är det han som gett namn till platsen.