Bröttjärna 621  (14:11)  "Målarns"

Ägare:

Margot Danielsson


Tidigare:

Mats Danielsson

Börje Danielsson

Täpp Anders Danielsson

Huset ägs av Margot Danielsson. Huset benämns som ”Målarns”


Det nuvarande huset uppfördes 1920 av Täpp Anders Danielsson son till Täpp Daniel Danielsson och hustrun Högsved Karin Larsdotter dotter till Högsveds Lars Persson och Karin Matsdotter.

De byggde huset med hjälp av sina söner Anders och Albert.

Till huset hör en lagård, lada och stall, som är samman byggt.

Det har tidigare ståt ett hus mitt på nuvarande gården. Där en familje-tragedi inträffade när Täpp Daniel Danielssons, fyra söner och en dotter dog i difteri (stryparsjukan) i decem-ber månad år 1879. Per dog den 9/12, Lars den 16/12, Olov-Axel den 18/12, Erik den 22/12 och Karin den 27/12.

Det var enbart Anders som överlevde, Kerstin föddes året därpå.


Täpp Anders och Karin bodde tidigare i sin stuga på Huggdalssven (Harald och Lena Bergmans). Huset på Hugg-dalsven ska enligt uppgift tidigare ha stått vid Lindan (efter ån ner mot Holan).


Efter att Anders och Karin gått bort, bodde dottern Albertina kvar i föräldrahuset  till sin död 1954-11.

Börje och Margot köpte där efter huset och flyttade in den 1 april 1955.

År 1964 renoveras och tillbyggs huset med bl.a. en källardel och i början av år 1980 byggs ett rum ovanpå källaren.

Bilden från 2008

Bilden från 1983

Bilden från 1948

Bilden från 1920