Bröttjärbuan (södra Tansbuan) 

Bröttjärbuan (södra Tansbuan)


Fäboden ligger högst upp på berget i det som vi i dag kallar södra Tansbuan, ovanför Ersholsbuan och söder om Byggdas.

Det ligger med utsikt över södra delen av sjön Tansen och Tansväggen.


Det första dokumenterade brukaren från Bröttjärna är Mats Ersson i början av 1700-talet, men fäboden har troligen varit i drift mycket tidigare. Det finns omnämnt fäbodar vid Tansen redan på 1500-talet.


De sista fäbodkullorna i Bröttjärbuan var "Hanses Olles" Kesti och Hanna samt "Bunk" Maria Arfs.


Gårdsnamnen på de äldre husen är enligt enl. bif. kartan.

1. Hertzmans (numera Jöns Olles) 6. Lissns, 7. Lindstugu (Hallstens), 8. Pellol Viktors, 9. Brändstugu, 11. Hanses Olles, 13. Holmgrens,

15. Hed Fredrikes, 16. Jaktstugu (Lindgrens), 17. Bunkens, 18. Vedèns


Nyare hus:

2. Jöns Olles, 3. Östlings, 4. Berglunds Annakarins, 5. Bergluns ?,

10. Hellander Tages, 12. Berglunds Fredriks, 14. Erikssons (Hallstens), 19. Bunk Ivares.


Bröttjärnabodarna (Bröttjärbua)

Södra Tansodarna

Li Hertzman-Ericson skiver en artikel om Hanses Kersti (bilden nedan.)

Läs artiken här>

Hanses Olle Kersti

Fotograf Bertil Rågfeldt, 1949