Om hemsidan 

Uppdateringar av hemsidan:

2021 09 19 - Adress 461. Bild på Erik, Valdemar, Frits, Alfred, Elly, mor Anna ch Annie. Läs här...

2021 04 27 - Skog. Gagnefs sockens skogsmark genom århundradena Läs här...

2020 12 11 - Text tillagd på sidan om jaktstuggu. Läs här...

2020 12 11 - Adress 449. Bild på Edit Andersson gift Lööv. Gift med Joel Lööv 1928. Läs här...

2020 04 05 - Sidan om bönhuset omgjord. Tillagt tidningsurklipp 1984. Länk från startsidan hit.

2020 04 02 - Tillagt tidningsurklipp om "vesuvien". Om Bröttjärna/Bränder/vesuvien. Läs här...

2020 03 21 - Flera bilder på Anhalten.

Bydokumentationsgruppen i arbete

       Per Sörling                Britt-Marie Fredborg

Bengt Danielsson                              Linea Olsson

Underlaget till denna hemsida är sammanställt av Bröttjärna bydokumentationsgrupp. Allt materiel som gruppen har samlat finns inte med på denna hemsida. Det skulle bli helt ohanterbart.


Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra denna hemsida.


Hoppas att ni finner intressant läsning och bilder här. Inte minst från svunna tider.


Idéer och synpunkter hur vi kan förbättra och lägga till tar vi tacksamt emot.Ägare av hemsidan: Per Sörling

Webbmaster: Sven-Olof Ramsell

/Gruppen Bröttjärna bydockumentation

Linea Olsson

Bengt Danielsson

Per Sörling

Solgerd Kosianow

Britt-Marie Fredborg

Sven-Olof Ramsell

Sven-Olof, Linéa, Solgerd, Bengt