Bröttjärna 120   "Lapp Annas"

Boende


Ulf Odvig

Bilden från 2008

Bilden från 1983