Bröttjärna 474 (23:17)  "Kopparslagarns"

Ägare:

Martina Johansson


Tidigare:

Erik Engström


Gottfrids hette familjen som hade sitt hus ungeför vid Erik Engströms hus, fast närmare vägen och lite längre bort emot Heds. De emigrerade till Amerika på 1900-talet.

Bild från 1983