Vilmora 

1. Stugan (Riven)

2. Bod

3. Färdstall

4. Färdstall (Rivet)

5. Stolphärbre

6. Lada (Riven)

7. Stall

8. Färdstall (Rivet)

9. Stenblock

10. Vintervägen Österdalarna-Grangärde

11. Väg till Brötjer Tansbodarna

12. Väg till "Finnmartja" = Stockgropens fädbod

13, 14, 15. Åker. På senare tid har använts blott som sloge.

16. Myr

Bilden från 1960

Hanseoll i Brötjärna säger att familjen Englund från Elgtorpet (förr hette det Sasskaris torp) som övertog Vilmora efter Hanses Olles, hade kreaturen med sig där. Det var då det värsta superi i färdstället. Brännvinsrättigheter hade de för tre vintermånader.

Flera färdstallar funnos på gården, ett vid stugans norra gavel och ett vid tröskladans östra sida står ännu kvar. Dessutom stod ett stall eller två? söder om ladan.

Den livliga vintertrafiken började avta omkring 1867. Detta år nedlades Tanså massugn som förut betytt så mycket för detta färdställe. Vilmoragården blev ej öde för det. Englunds flyttade visserligen därifrån, men Vass Anders i Ersholni kom dit i stället och tog emot vintervägsfararna. Då var det mest kolkörare som stannade där över nätterna.

Plan av stugan.

A. Färdfolksrum, med eldstad.

B. Kammare.

C. Kammare vari brännvinet förvarades.

D. Kammare med brasspis.

E. Förstu. Årtalet 1844 över dörren.

F. Gårdsfolkets boningsrum med bakugn och tarrsäng vid norra väggen, källarlucka i golvet och ett 1700-falsskåp i sydvästra hörnet.

A, B & C. är tecknat efter beskrivning.