Bröttjärna 479 (6:39)

Ägare:

Michael Oldenburg

Märta Östling

Bilden är från 2008

Bilden är från 1983