Arkiv

Bröttjärna Ytterbelysningsförening

Första sammanträdet för intresserade hölls i Missionshuset söndagen den 18 juni 1939.

§1.

Mötet öppnades av Viktor Engström som valdes till ordförande.


§2.

Mötet beslöt att ytterbelysning inom byn skulle utföras. Ett antal av 50 personer inom byn hade tecknat sig som villiga att deltaga i kostnaden.


§3.

Val  av styrelse.

OrdförandeViktor Engström

KassörEmil Hellman

SekreterareVilhelm Homman

SuppleantGunnar Olsson

SuppleantLudvig Ohlnèr


Val av Revisorer.Anders Haglund

Valter Östling

Revisor suppl.Erik Reijer


§4.

Anders Lundberg meddelade att han var villig att leverera en stolpe gratis.


§5.

Styrelsen fick i uppdrag till nästa sammanträdande, som skall hållas snarast, att utarbeta stadgar och kostnadsförslag.


§6.

Att justera dagens protokoll valdes Anders Söderlund och Oskar Homman.-----------------------------------------------------------------------------Nästa möte hölls den 16 juli 1939.


§1.

Ordförande Viktor Engström hälsade alla välkomna. Föregående protokoll godkändes.


§2.

Stadgarna och kostnadsförslaget godkändes i enlighet med styrelsens utarbetade förslag.


§3.

Enligt Erik Olssons förslag skulle många hjälpa till frivilligt.


§4.

Till ett pris av 5:- kronor per stolpe vid leverans till föreningen.


§5.

Föreningen beslöt om 10:- i förskott och resterande när arbetet var slutfört.


§6.

Elströmmen till ytterbelysningen skall tas från transformatorn på andra sidan ån, Täppens, Storlarses och Danielssons.


§7.

Styrelsen och Revisorer omvaldes.

Att justera dagens protokoll valdes Valter Östling och Ludvig Ohlnèr.