Bröttjärna 406  (18:5)   "Lind Larses"

Boende

Karin Hagberg

Tidigare:

Lars och Karin Lind och deras barn

Martin Lind och Ingeborg Lind gift med Stig Hagberg. Deras barn Alf Martin Hagberg och Karin Hagberg (nuvarande ägare)

Bilder från 2008

Bilder från 1983