Ägare:

Anna Bergström


Tidigare:

Tage Helander

Helmer och Edit Helander

Sass Karin Andersson

Anna Bergström född 1981 i Bröttjärna köpte det av dödsboet efter Tage & Gunhild Hellander år 2011.

Tidigare ägare Tage Helander född 1930 Bröttjärna. Yrke Byggnads träarbetare numera pensionär. Gift med Gunhild född 1933 (flicknamn Samuelsson) Emaus Dala-Järna. 

Tage övertog gården efter sina föräldrar Helmer och Edit Hellander år 1977.

Helmer var född i Borlänge år 1895 och arbetade på Domnarvets järnverk.

Edit var född år 1896 i Bröttjärna med flicknamnet Bergman, de var tre syskon

Helmer och Edit hade barnen Gertrud, Folke, Tage, Anna och Göte.

 

Det finns två hus på gården samt ekonomibyggnader, det norra huset som idag bebos är enligt uppgift det äldsta, det är till och ombyggt två gånger 1964 och 1981.


Det hus som ligger längst österut byggdes troligen av Liss Anders Erson  (från Lövens), byggnads året är okänt. Där bodde bl.a. Anders Fridell och Sass Karin (moster till Edit).

Det bedrevs jordbruk på gården med bl.a. kor fram till 1964.

Bröttjärna 454  (14:25)   "Sassgården eller Hellanders"

Bilder från 2008

Bilder från 1983